Aneu a la barra d'eines

Ocultar el nom de l’autor i altres configuracions del tema

Imatge Categoria Millores

S’han habilitat les opcions del mòdul de blog del tema Generate Press, de manera que ara és possible, entre altres:

-Ocultar el nom de l’autor de les entrades en la web de centre.
-Mostrar les entrades amb l’opció de Llegir mes…
-Ajustos en les imatges destacades

En cas de voler configurar aquesta opció o continuar mostrant el nom dels autors de les pàgines, es pot fer accedint a l’opció de menú Aparença -> Personalitzar -> Format -> Blog

Aquestes opcions són configurables tant si l’entrada es mostra sola (Single) com en altres maquetacions de pàgina (Arxive).

Amagar autor

Més informació https://docs.generatepress.com/collection/blog/

Inserció de vídeos grans

El límit de pujada de fitxers en Portaledu està establit ara per ara en 30MB. Per a la inserció de vídeos de grandària superior, hauríeu de fer-ho mitjançant un iframe a una altra plataforma.

L’iframe es pot inserir mitjançant el shortcode del plugin d’iframe, per exemple:

iframe shortcode youtube

Usuaris no docents en PortalEdu

Alumnes

De moment no està prevista la incorporació dels alumnes a PortalEdu. Sí està prevista una funcionalitat que permetrà crear subllocs del lloc principal del centre. En eixos subllocs es permetrà afegir usuaris manualment. Però aquesta funcionalitat no està disponible encara.

Personal Administratiu i altres

El personal administratiu que estiga registrat en Itaca amb determinats rols, com ara “AUXILIAR DE GESTIÓ” podrà ser incorporat a PortalEdu com a usuari pertanyent al lloc del centre educatiu corresponent. Les funcions de sincronització d’usuaris pot realitzar-les la persona que tinga rol “DIRECCIÓ” en el lloc corresponent.

Informació General

El director/a del centre té el rol de Direcció, que li permet gestionar el web i els usuaris. Des de la secció d’usuaris, la direcció del centre pot assignar el rol “Manteniment” a qualsevol usuari del centre que haja de ser administrador del web, perquè puga editar i gestionar el web, tret de la gestió d’usuaris, que només pot realitzar-la qui posseïsca el rol “Direcció”.

Des la configuració del lloc (settings), és convenient que reviseu i reemplaceu l’adreça de correu electrònic del lloc que ve de la plantilla per l’email oficial del centre educatiu.

Des del tauler o escriptori, veureu el plugin d’informació del centre. Ahí podeu revisar les dades del centre que es mostraran a les pàgines on afegiu el widget d’informació del centre. Des d’aquest plugin podeu també modificar l’URL amigable del lloc. Podreu ficar un URL amigable del tipus nomdelmeucentre, de forma que l’URL seria: https://portal.edu.gva.es/nomdelmeucentre. D’altra banda, el correu electrònic que figure en eixes dades és el que s’utilitzarà per a les respostes de formularis, si en creeu algun.

Per tal d’actualitzar la nova URL de la web de centre o qualsevol altra dada sobre aquest en la Guia de Centres, heu d’enviar un correu electrònic on s’indiquen les modificacions a: dgcd@gva.es

Quan es crea un nou espai web per a un centre, es configura en mode de manteniment, la qual cosa implica que només els usuaris autenticats podran veure’l. Això permet a l’administrador poder treballar sobre el lloc sense que els canvis siguen visibles per al públic. Per a llevar el mode de manteniment cal anar a Menú → Lloc Offline → Settings i en el bloc General heu de marcar “desactiva”.

Trobareu abundant i actualitzada informació sobre PortalEdu en el web de CvTIC:

Trobareu videotutorials en aqueix mateix portal, en:

Si busqueu informació d’ús addicional, cal tindre en compte que PortalEdu és una distribució de wordpress adaptada a les necessitats dels centres educatius. És per això que qualsevol tutorial sobre wordpress pot ser d’utilitat.

Els materials del curs PortalEdu oferit pel CEFIRE s’estan ara remodelant, motiu pel qual no apareixen directament en el web d’ajuda de PortalEdu (https://wiki.edu.gva.es/cvtic/) de qualsevol forma segueixen indexats, així que podríeu accedir a través de la següent adreça (https://wiki.edu.gva.es/cvtic/tiki-index.php?page=curso-portaledu).

Addicionalment, disposeu d’ajuda sobre els plugins propis de PortalEdu en:

https://wiki.edu.gva.es/cvtic/tiki-index.php?page=portaledu-plugins_val

Sóc docent, com puc entrar en PortalEdu?

Tots els docents, els centres dels quals tinquen creat el lloc web en PortalEdu i tinguen els usuaris sincronitzats per la direcció del centre, poden accedir a PortalEdu.

En aquest moment, el nom d’usuari que heu d’utilitzar per a accedir a PortalEdu és el nom d’usuari del correu corporatiu (@gva.es). En el primer accés haureu de crear-vos una contrasenya, atés que no s’importa la contrasenya d’ITACA sinó que es genera una altra aleatòriament.

Per a poder fer-ho, en https://portal.edu.gva.es/ feu clic en “Accedir” (cantó superior dret). Una vegada en la pàgina que demana usuari i contrasenya, feu clic sobre “Heu perdut la contrasenya?”. Us aplegarà un correu electrònic al vostre compte de correu corporatiu (GVA)

En cas que no recordeu la contrasenya del correu gva, trobareu informació sobre com recuperar-la en la pàgina següent del SAI

Formularis amb fitxers adjunts

Si heu utilitzat formularis per a recaptar fitxers adjunts i no heu configurat l’opció que els adjunts d’envien per correu electrònic i s’eliminen del servidor, és molt probable que hàgeu omplit la quota assignada. La única manera d’alliberar espai és eliminant les respostes dels formularis.

Quan s’utilitzen els formularis per a rebre fitxers adjunts, hem de tindre en compte diversos aspectes de la configuració, per tal de no saturar la quota del lloc en PortalEdu ni la del nostre compte de correu.

Si hem configurat l’opció que les respostes s’envien per correu electrònic amb els fitxers com a adjunts i observem que no ens apleguen algunes respostes, segurament el problema és que els fitxers que s’estan adjuntant en els formularis són tan grans que el correu no s’envia.

Quan configureu formularis que demanen pujada de fitxers:

-En cada pregunta de pujada de fitxer que tingueu en tots els formularis, hauríeu de configurar el tamany màxim del fitxer a 2MB. D’aquesta manera, els usuaris s’obliguen a no pujar fitxers innecessàriament grans. Si permeteu fitxers molt grans, pot ocórrer que no s’envie correu o que si s’envia, s’us òmpliga la quota del correu, o us coste molt processar els fitxers o s’us òmpliga la quota de PortalEdu i no pugueu publicar coses en el web.

-La segona cosa que hauríeu de fer és, en la configuració de notificacions de cada formulari, configurar l’opció d’eliminar els adjunts del servidor quan s’envien per correu. D’altra manera, s’us omplirà la quota de PortalEdu amb els fitxers dels formularis.
Hauríeu de marcar totes estes opcions en la configuració de la notificació:

Uploads as Attachments settings:
Enable Add fileupload fields from this form as attachments to this notification
Delete files Delete uploaded files from server after notification sent?

-Finalment, és convenient deixar desmarcada l’opció de “Guardar i continuar” en els ajustos del formulari. Si marquem aquesta opció, els fitxers adjunts a la resposta, poden tardar fins a un mes a eliminar-se del servidor, amb el perjudici que això suposa per a la quota del centre.

Amb aquestes configuracions recomanades, podreu processar més àgilment els fitxers que us envien els usuaris i reduireu la probabilitat de problemes amb la quota.

Inserció d’iframe, script i altres tags HTML

Imagen Categoría General

Per motius de seguretat, tot contingut HTML que continga etiquetes com script, iframe, !DOCTYPE html, head, body, form, etc. està bloquejat per defecte per WordPress ja que permetria la injecció de codi maliciós.

Error HTML tags

Podeu consultar els tags d’HTML admesos per WordPress ací:
https://wordpress.com/es/support/codigo/#etiquetas-html

Etiquetes HTML que no podreu incloure en les vostres entrades, pàgines ni widgets:

 • !DOCTYPE
 • body
 • embed
 • frame
 • head
 • iframe
 • form
 • input
 • object
 • textarea
 • style

En versions anteriors, l’editor visual (Beaver Builder) sí permetia l’utilització d’alguns d’aquests tags, com ara, l’iframe. Després de les darreres actualitzacions de seguretat, ja no està permés.

No obstant això, sí és possible inserir codi HTML, sempre que els tags estiguen permesos. L’editor mateix ens advertirà en cada cas.

Si, amb una versió antiga de l’editor visual, havíeu aconseguit guardar un codi HTML determinat i ara no es permet, quan intenteu editar i guardar aquest contingut, rebreu un avís que no es permet la inserció per al vostre rol d’usuari. Haureu de revisar i eliminar tots els tags d’HTML no permesos.

Enllaços amb paràmetres no permesos
Ara no es permeten enllaços que continguen diversos paràmetres (sìmbol ampersand en l’URL) en elements de Contingut Lliscant (Carrusel de Diapositives) o elements de tipus Acordió.

Exemple d’enllaç no permés:
http://cefire.edu.gva.es/sfp/index.php?seccion=edicion&id=9605555&usuario=usuari2

Inserció d’iframe

Sí és possible inserir iframes amb el shortcode corresponent, tant des de l’editor de WordPress com des de l’editor visual. Per exemple:
iframe shortcode mestreacasa

Exemple no permés:
iframe tag no permés

Exemple permés:
iframe shortcode youtube

Cal tindre en compte que no tots els llocs permeten ser embeguts i que en PortalEdu només funcionaran URLs HTTPS.

En cas que vulgueu mostrar continguts d’altres webs, una altra alternativa és que utilitzeu en el Menú de pàgines de la vostra web un element de tipus Enllaç Personalitzat.

Informació relacionada:

Formes d’inserir un vídeo de Youtube en una entrada de Portal.EDU