Aneu a la barra d'eines

Nova fita en PortalEdu

Imatge Categoria General

La plataforma PortalEdu finalitza la seua fase de maduresa tecnològica després d’haver incorporat satisfactòriament les webs de més de 900 centres educatius. Així mateix, volem recordar que PortalEdu és una de les eines que componen el model de Centre Digital Col·laboratiu.

Els centres docents sostinguts amb fons públics podran sol·licitar l’obertura del seu web de centre en PortalEdu a través d’una nova cua en gvaSAI que estarà a la disposició de la direcció del centre.

Encara que deixen de ser necessaris els requisits que s’imposaven als centres per a rebre l’alta, recomanem completar la formació oferida des del Cefire d’Àmbit TIC per a procedir a l’alta. En aquest sentit, volem emfatitzar que aquesta formació es troba publicada en obert en http://cefire.edu.gva.es/course/view.php?id=22342.

Inserció d’URL de Microsoft Sharepoint (Editor visual)

https://desedu.sharepoint.com/:v:/s/DOCUMENTAR-46028041/EQuFMhmzeR1Kkjgr_riExwYBClrQWn89ZpStJtMgej4UOw?e=8MDObe&download=1

Per tal que siguen visibles en PortalEdu, ara per ara, els enllaços a fitxers compartits del sharepoint, han d'incorporar el paràmetre &download=1. S'ha implementat la funcionalitat de manera que quan apeguem o escrivim l'enllaç a un URL de sharepoint, si premem la tecla d'espai, automàticament s'afegeix aquest paràmetre.

A continuació detallem els passos a seguir per a compartir en PortalEdu documents allotjats en el nostre Sharepoint de Microsoft (imatges, vídeos) quan utilitzem l'editor visual (Beaver Builder)

Heu de tindre en compte que aquesta funcionalitat de publicació de fitxers des del Sharepoint de Microsoft està encara en fase de proves. És possible que no pugueu visualitzar determinades imatges de resolució gran o vídeos.

1-Compartir el fitxer des del sharepoint

Des del menú contextual del fitxer, fem clic sobre l'opció de Compartir

2-Obtindre l'enllaç per a compartir

Hem d'assegurar-nos que estiga habilitada l'opció que qualsevol usuari amb l'enllaç puga visualitzar el contingut. Després copiarem l'enllaç des de l'opció "Copia l'enllaç"

Sharepoint obtindre enllaç públic compartir

3-Inserir un mòdul d'imatge i apegar o escriure l'enllaç

Seleccionem el mòdul d'imatge (Foto).

Editor visual mòdul foto
Seleccionem el mòdul de Foto per a maquetar la imatge
Editor visual URL sharepoint 1
Seleccionem URL i apeguem l'URL de la imatge compartida en el sharepoint

Apeguem l'URL del fitxer compartit des del nostre Sharepoint de Microsoft.

4-Prémer la tecla espai per autocompletar l'URL del sharepoint

En prémer la tecla espai, s'autocompletarà l'URL amb el paràmetre &download=1, el qual resulta necessari per a visualitzar el fitxer inserit en PortalEdu.

Editor visual URL sharepoint amb paràmetre
En prémer la tecla espai, el nostre URL s'autocompletarà amb el paràmetre adient.

5-Guardar

Després de guardar els canvis, pot ser necessari refrescar la pàgina (polsar F5) per tal que es visualitze la imatge.

6-Inserir un mòdul de vídeo i incrustar l'enllaç

Seleccionem el mòdul de vídeo

Beaver inserir mòdul vídeo va

 

En tipus de vídeo heu de seleccionar "Incrusta"

Beaver vídeo incrusta

Ara hem d'introduir l'URL del vídeo en sharepoint amb la sintaxi següent. És molt important fer-ho així perquè funcione. Hem d'inserir un tag de video i indicar l'URL. Hem d'afegir al final de l'URL &download=1

Per exemple, si l'URL del nostre vídeo és:

https://desedu.sharepoint.com/:v:/s/DOCUMENTAR-46028041/EQuFMhmzeR1Kkjgr_riExwYBClrQWn89ZpStJtMgej4UOw?e=8MDObe

Haurem d'inserir el codi següent:

<video src="https://desedu.sharepoint.com/:v:/s/DOCUMENTAR-46028041/EQuFMhmzeR1Kkjgr_riExwYBClrQWn89ZpStJtMgej4UOw?e=8MDObe&amp;download=1" controls></video>

Beaver inserir video tag i URL sharepoint

7-Guardar

Després de guardar els canvis, pot ser necessari refrescar la pàgina (polsar F5) per tal que es visualitze el recurs.

 

Inserció d’URL de Microsoft Sharepoint (Editor estàndard)

Per tal que siguen visibles en PortalEdu, ara per ara, els enllaços a fitxers compartits del sharepoint, han d’incorporar el paràmetre &download=1. S’ha implementat la funcionalitat de manera que quan apeguem o escrivim l’enllaç a un URL de sharepoint, si premem la tecla d’espai, automàticament s’afegeix aquest paràmetre.

A continuació detallem els passos a seguir per a compartir en PortalEdu documents allotjats en el nostre Sharepoint de Microsoft (imatges, vídeos, àudios…)

Heu de tindre en compte que aquesta funcionalitat de publicació de fitxers des del Sharepoint de Microsoft està encara en fase de proves. És possible que no pugueu visualitzar determinades imatges de resolució gran o vídeos.

1-Compartir el fitxer des del sharepoint

Des del menú contextual del fitxer, fem clic sobre l’opció de Compartir

2-Obtindre l’enllaç per a compartir

Hem d’assegurar-nos que estiga habilitada l’opció que qualsevol usuari amb l’enllaç puga visualitzar el contingut. Després copiarem l’enllaç des de l’opció “Copia l’enllaç”

Sharepoint obtindre enllaç públic compartir

3-Inserir un bloc d’imatge, vídeo, àudio… i apegar o escriure l’enllaç

Imatge inserir URL

4-Prémer la tecla espai per autocompletar l’URL del sharepoint

En prémer la tecla espai, s’autocompletarà l’URL amb el paràmetre &download=1, el qual resulta necessari per a visualitzar el fitxer inserit en PortalEdu.

Imatge inserir URL Sharepoint 2

Ocultar el nom de l’autor i altres configuracions del tema

Imatge Categoria Millores

S’han habilitat les opcions del mòdul de blog del tema Generate Press, de manera que ara és possible, entre altres:

-Ocultar el nom de l’autor de les entrades en la web de centre.
-Mostrar les entrades amb l’opció de Llegir mes…
-Ajustos en les imatges destacades

En cas de voler configurar aquesta opció o continuar mostrant el nom dels autors de les pàgines, es pot fer accedint a l’opció de menú Aparença -> Personalitzar -> Format -> Blog

Aquestes opcions són configurables tant si l’entrada es mostra sola (Single) com en altres maquetacions de pàgina (Arxive).

Amagar autor

Més informació https://docs.generatepress.com/collection/blog/

Inserció de vídeos grans

El límit de pujada de fitxers en Portaledu està establit ara per ara en 30MB. Per a la inserció de vídeos de grandària superior, hauríeu de fer-ho mitjançant un iframe a una altra plataforma.

L’iframe es pot inserir mitjançant el shortcode del plugin d’iframe, per exemple:

iframe shortcode youtube

Usuaris no docents en PortalEdu

Alumnes

De moment no està prevista la incorporació dels alumnes a PortalEdu. Sí està prevista una funcionalitat que permetrà crear subllocs del lloc principal del centre. En eixos subllocs es permetrà afegir usuaris manualment. Però aquesta funcionalitat no està disponible encara.

Personal Administratiu i altres

El personal administratiu que estiga registrat en Itaca amb determinats rols, com ara “AUXILIAR DE GESTIÓ” podrà ser incorporat a PortalEdu com a usuari pertanyent al lloc del centre educatiu corresponent. Les funcions de sincronització d’usuaris pot realitzar-les la persona que tinga rol “DIRECCIÓ” en el lloc corresponent.

Informació General

El director/a del centre té el rol de Direcció, que li permet gestionar el web i els usuaris. Des de la secció d’usuaris, la direcció del centre pot assignar el rol “Manteniment” a qualsevol usuari del centre que haja de ser administrador del web, perquè puga editar i gestionar el web, tret de la gestió d’usuaris, que només pot realitzar-la qui posseïsca el rol “Direcció”.

Des la configuració del lloc (settings), és convenient que reviseu i reemplaceu l’adreça de correu electrònic del lloc que ve de la plantilla per l’email oficial del centre educatiu.

Des del tauler o escriptori, veureu el plugin d’informació del centre. Ahí podeu revisar les dades del centre que es mostraran a les pàgines on afegiu el widget d’informació del centre. Des d’aquest plugin podeu també modificar l’URL amigable del lloc. Podreu ficar un URL amigable del tipus nomdelmeucentre, de forma que l’URL seria: https://portal.edu.gva.es/nomdelmeucentre. D’altra banda, el correu electrònic que figure en eixes dades és el que s’utilitzarà per a les respostes de formularis, si en creeu algun.

Per tal d’actualitzar la nova URL de la web de centre o qualsevol altra dada sobre aquest en la Guia de Centres, heu d’enviar un correu electrònic on s’indiquen les modificacions a: dgcd@gva.es

Quan es crea un nou espai web per a un centre, es configura en mode de manteniment, la qual cosa implica que només els usuaris autenticats podran veure’l. Això permet a l’administrador poder treballar sobre el lloc sense que els canvis siguen visibles per al públic. Per a llevar el mode de manteniment cal anar a Menú → Lloc Offline → Settings i en el bloc General heu de marcar “desactiva”.

Trobareu abundant i actualitzada informació sobre PortalEdu en el web de CvTIC:

Trobareu videotutorials en aqueix mateix portal, en:

Si busqueu informació d’ús addicional, cal tindre en compte que PortalEdu és una distribució de wordpress adaptada a les necessitats dels centres educatius. És per això que qualsevol tutorial sobre wordpress pot ser d’utilitat.

Els materials del curs PortalEdu oferit pel CEFIRE s’estan ara remodelant, motiu pel qual no apareixen directament en el web d’ajuda de PortalEdu (https://wiki.edu.gva.es/cvtic/) de qualsevol forma segueixen indexats, així que podríeu accedir a través de la següent adreça (https://wiki.edu.gva.es/cvtic/tiki-index.php?page=curso-portaledu).

Addicionalment, disposeu d’ajuda sobre els plugins propis de PortalEdu en:

https://wiki.edu.gva.es/cvtic/tiki-index.php?page=portaledu-plugins_val

Sóc docent, com puc entrar en PortalEdu?

Tots els docents, els centres dels quals tinquen creat el lloc web en PortalEdu i tinguen els usuaris sincronitzats per la direcció del centre, poden accedir a PortalEdu.

En aquest moment, el nom d’usuari que heu d’utilitzar per a accedir a PortalEdu és el nom d’usuari del correu corporatiu (@gva.es). En el primer accés haureu de crear-vos una contrasenya, atés que no s’importa la contrasenya d’ITACA sinó que es genera una altra aleatòriament.

Per a poder fer-ho, en https://portal.edu.gva.es/ feu clic en “Accedir” (cantó superior dret). Una vegada en la pàgina que demana usuari i contrasenya, feu clic sobre “Heu perdut la contrasenya?”. Us aplegarà un correu electrònic al vostre compte de correu corporatiu (GVA)

En cas que no recordeu la contrasenya del correu gva, trobareu informació sobre com recuperar-la en la pàgina següent del SAI

Actualitzacions en PortalEdu (5.5.5)

Imatge Categoria Millores

S’ha actualitzat el core de WordPress a la versió 5.5.5 i s’han introduït algunes millores funcionals en PortalEdu, entre altres:

-Nou editor de blocs Gutenberg (info ací)

-Nou sistema de cau per a augmentar el rendiment i la capacitat del portal (info ací)

-Millores en el plugin de traducció del SALT (info ací)