Què és OVIDOC?

L’Oficina Virtual per a docents de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport (OVIDOC) és la plataforma electrònica a través de la qual els docents de la GVA, a excepció d’alguns tràmits concrets oberts a altres col·lectius, poden accedir a la seva informació, serveis i tràmits electrònics que els afecten.


ACCÉSNOVETATS


MANUALS


AJUDA/FAQs