INSTRUCCIONS PER A L’ACTIVACIÓ DE SALES WEBEX EN PRIMÀRIA I 2n CICLE D’INFANTIL

Webex és la ferramenta oficial per a fer videoconferències de la Conselleria d’Educació. Des de la DGTIC s’ha creat un compte Webex meetings per a cada aula de primària i 2n cicle d’infantil que teniu definides a ITACA. 

Què podem fer amb aquest compte: 

  • Videoconferències dels tutors amb les famílies 
  • En cas de confinament es podran fer classes no presencials amb l’alumnat 
  • Claustres, reunions departamentals, CoCoPe, … 
  •  

Instruccions d'activació

Webex (CISCO Webex Meetings) és una plataforma de videoconferències desenvolupada per CISCO, que facilita les reunions en línia i els seminaris web amb la col·laboració de Telefònica.

El pla MULAN proposa aquesta eina per tal d'impartir docència en directe. Així, el personal que ho desitge, podrá impartir les seues classes en aules virtuals a les quals podrà accedir a través d'un enllaç URL permanent i únic per a cada docent.

Amb l'únic requeriment d'una càmera web i un micròfon, el professorat de Batxillerat podrà impartir classe cara a cara amb el seu alumnat que, a través de Webex, podrà alçar la mà per demanar la paraula i plantejar els seus dubtes en directe, tant en veu a través del micròfon, com per escrit a través del xat d'aula.

WEBEX_MIX (VAL)

Videotutorials Webex Meetings