CANAL TIC - GVAit3du

Per a obtindre tota la informació sobre Eines TIC i els Projectes que porta la Conselleria d'Educació Cultura i Esport amb la col·laboració de la Direcció General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions cal accedir al portal de GVAit3du.

Prem el botó i accedeix al portal.