Inserció targeta SIM i posada en marxa de la tauleta

Les tauletes que porta associades el pla MULAN estan començant a arribar als seus destinataris. S’han repartit fins al moment 3533 unitats. La SIM s’activarà entre les 24/36 hores posteriors a haver-se rebut. És per l’anterior que, en aquesta entrada i per a facilitar-vos una mica la posada en marxa de la tauleta, us facilitem un manual per a la inserció de la targeta SIM i posada en marxa d’aquesta.

1. Procediment

1.1. Elements dels quals disposem

Els elements que ens distribueixen són:

  • La targeta SIM per a tindre connexió a internet: És de color blanc. Ja està pretallada i amb els dits la traiem amb cura.

  • Informació del PIN de la targeta SIM: Sabrem el codi PIN rascant sobre la imatge PIN.
    Informació del PUK de la targeta, que ens ho demana quan introduïm el codi pin erroni diverses vegades.
  • Agulla per a extraure el suport on es posa la targeta SIM.
  • Tauleta
Targeta SIM i agulla

1.2. Com inserir la targeta SIM en la Tauleta

  1. Encenem la Tauleta.
  2. Agafem la targeta SIM que ens han facilitat i que haurem tret prèviament.
  3. Pressionem amb l’agulla en l’orifici de la Tauleta indicada, per a extraure el suport on es posa la targeta SIM.

4. Traiem de la ranura de la Tauleta, el suport on haurem de posar la targeta SIM.

5. Posem la targeta SIM, de color blanc, en l’orifici més xicotet del suport. Assegurant-nos que queda ben encaixada.

6. Portem la targeta SIM posada en el seu suport, a la ranura de la Tauleta i la introduïm totalment amb cura.

7. Una vegada introduïda la targeta *SIM, ens demanarà el PIN d’aquesta, per a poder desbloquejar la Tauleta i començar a utilitzar-la.

Introduïm el codi PIN:

Sabrem el codi PIN rascant sobre la imatge “PIN”.

1.3. Tauleta preparada per al seu ús

Després d’introduir el codi PIN de la targeta SIM, ja tindrem connexió a internet a través de nostra Tauleta per a poder començar a utilitzar-la.