Nous ensenyaments i funcionalitats en AULES

Seguint el calendari establit en el pla MULAN, des de hui pot accedir a la plataforma AULES l’alumnat de les Escoles Oficials d’Idiomes, a més de l’alumnat d’ESO, Batxiller i FP que ja tenia accés prèviament.

El professorat de tots eixos ensenyaments pot, a més, crear noves aules virtuals i inscriure a l’alumnat corresponent.