Bibliodiversitat

Els llibres ens fan somiar, imaginar, crear i accedir al coneixement. Ens ajuden a endinsar-nos en mons reals o imaginaris. Ens ajuden a crear històries o veure’ns reflectits en les seues paraules.

És per això que des de el CP Montgó hem optat per la creació de la Bibliodiversitat. Una biblioteca plena d’històries vers la diversitat.

Diversitat entesa en perspectiva familiar, gènere, identitat sexual, orientació sexual, abús infantil, resolució de conflictes, autoestima, autoconcepte, refugiats, cura del medi ambient, mort, malalties, igualtat de gènere. Temes que tenim hui en dia a la nostra societat i per tant a les nostres aules.
Hem intentat oferir un material de consulta on el professorat puga treballar aquests aspectes mitjançant els contes i les històries narrades en àlbums il·lustrats o novel·les. Totes elles plenes de lectures que podran treballar a l´aula mitjançant el diàleg, opinions, discussions, debats… per tal de conèixer, acceptar i apropar-se més a aquells temes que formen part de la nostra societat.

BIBLIODIVERSITAT INFANTIL

DIVERSITAT FAMILIAR

Ens agradem!!!

Tinc dues mares

Tinc dos pares

Tinc dues famílies

Mamá

Hermanos!

ABÚS SEXUAL

El meu cos és meu

DIVERSITAT DE GÈNERE

El pingüí blau

Mostre rosa

IGUALTAT DE GÈNERE

Rosa caramelo

El cavaller que no volia lluitar

Quan les nenes volen alt

Max y los superhéroes

AUTOESTIMA – AUTOACCEPTACIÓ

Així és la vida

De quin color són els besos?

¿De qué color es un beso?

Quiero volar

DIVERSITAT FUNCIONAL

Por cuatro esquinitas de nada

El cazo de Lorenzo

RESOLUCIÓ DE CONFLICTES

¡Pim! ¡Pam! ¡Pum! Bambú

No temetas conmigo

Una mica de mal humor

L’interrogant gegant

Els fantasmes no toquen a la porta

BIBLIODIVERSITAT PRIMÀRIA

 

DIVERSITAT FAMILIAR

Mamá

ABÚS SEXUAL

La niña silencio

DIVERSITAT DE GÈNERE

La peluca de luca

Em dic Yoon

Billy Eliot

DIVERSITAT IDENTITAT DE GÈNERE

A la teva pell

DIVERSITAT ORIENTACIÓ SEXUAL

Titiritesa

Mi primer amor

La princesa Li – Princess Li

IGUALTAT DE GÈNERE

L’Artur i la Clementina

Max i els superherois

Max y los superhéroes

Contes de bona nit per a nenes rebels

Intrépidas

Un mundo de mujeres extraordinarias

AUTOESTIMA – AUTOACCEPTACIÓ

Malena ballena

Antes estaba el mar

¿De qué color es un beso?

Vull volar

El secreto de Luis

DIVERSITAT FUNCIONAL

El club de los raros

Els dimarts, el meu tiet i els extraterrestres

MORT

Lluny

¿Qué viene después del mil?

Dues ales

RESOLUCIÓ DE CONFLICTES

Nata y chocolate

L’interrogant gegant

Llavors de paper (medi ambient)

Mizu, pastor dels núvols (medi ambient)

El club dels valents

CÀNCER

El pañuelo mágico

 

Normativa:

LEY ORGÁNICA 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia. [BOE 23/07/2015]

LEY 23/2018, de 29 de noviembre, de la Generalitat, de igualdad de las personas LGTBI. [DOGV 03/12/2018]

LEY 9/2018, de 24 de abril, de la Generalitat, de modificación de la Ley 11/2003, de 10 de abril, de la Generalitat, sobre el estatuto de las personas con discapacidad. [DOGV 26/04/2003]

LEY 8/2017, de 7 de abril, de la Generalitat, integral del reconocimiento del derecho a la identidad y a la expresión de género en la Comunitat Valenciana. [DOCV 11/04/2017]

LEY 7/2012, de 23 de noviembre, de la Generalitat, Integral contra la Violencia sobre la Mujer en el Ámbito de la Comunitat Valenciana. [DOCV 28/11/2012]

DECRETO 104/2018, de 27 de juliol, del Consell, por el que se desarrollan los principios de equidad y de inclusión en el sistema educativo valenciano. [DOGV 07/08/2018]

DECRETO 136/2012, de 14 de septiembre, del Consell, por el que modifica el Decreto 233/2004, de 22 de octubre, por el que se creó el Observatorio para la Convivencia Escolar en los Centros de la Comunitat Valenciana. [DOCV 17/09/2012]

DECRETO 39/2008, de 4 de abril, del Consell, sobre la convivencia en los centros docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos y sobre los derechos y deberes del alumnado, padres, madres, tutores o tutoras, profesorado y personal de administración y servicios. [DOCV 09/04/2008]

Instrucción del 15 de diciembre de 2016, del director general de Política Educativa, por la que se establece el protocolo de acompañamiento para garantizar el derecho a la identidad de género, la expresión de género y la intersexualidad. [DOCV 27/12/2016]