TROBADES 2024

QUÈ SÓN LES TROBADES?

Són festes per la llengua realitzades cada any en una vintena de comarques del País Valencià, on participen les escoles de la comarca. Se celebren des del 1986 amb diverses activitats al voltant de la Trobada: cercaviles, concursos, tallers, espectacles, trobades musicals, concerts, exposicions…

ENGUANY es celebren a Pego el dissabte 27 d’abril

Us animem a participar!!

Son fiestas por la lengua realizadas cada año en unas veinte comarcas del País Valenciano, donde participamos los colegios de la comarca. Se celebran desde el 1986 con varias actividades alrededor del Encuentro: pasacalles, concursos, talleres, espectáculos, encuentros musicales, conciertos, exposiciones…

Este año se celebran en Pego el sábado 27 de abril

Os animamos a participar!!

COMANDA SAMARRETES

Aquesta és la samarreta de les trobades 2024. Val 10 €.

Tenim una mostra de les diferents talles a l’AMPA perquè, en cas d’estar interessats/des en comprar una al vostre fill/a o per a vosaltres mateixa, pugau triar la talla correcta.

Per fer la comanda cliqueu en el següent enllaç i passeu a pagar els 10 € per direcció abans del 15 de març

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSex__npcMlhKJHwkhNE1T-cZqD9EqosNJVO-EehIA8J5Wh6VQ/viewform?usp=sf_link

Esta es la camiseta de les Trobades de 2024. Vale 10 €.

Tenemos una muestra de las diferentes tallas en el AMPA para que, en caso de estar interesados/as en comprar una a vuestro/a hijo/a, podáis elegir la talla correcta.

Para encargar la camiseta clicar en el siguiente enlaces y pasar a pagar los 10€ por dirección antes del 15 de marzo

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSex__npcMlhKJHwkhNE1T-cZqD9EqosNJVO-EehIA8J5Wh6VQ/viewform?usp=sf_link

CARNESTOLTES 2024

EL REI CARNESTOLTES INFORMA

LES NOSTRES DISFRESSES. UN MÓN DE MÀGIA I FANTASIA. CERCAVILA

CONSTITUCIÓ JUNTA ELECTORAL (11.10.2023)

Estimades famílies/Queridas familias

Dimecres 11 d’octubre s’ha constituÏt la Junta Electoral de les pròximes eleccions, mitjançant sorteig, davant Consell Escolar./

Miércoles 11 de octubre se ha constituido la Junta Electoral de las próximas elecciones, mediante sorteo, ante el Consejo Escolar.

El cens electoral, estarà a la vostra disposició, a partir del dimarts, en el tauló d’anuncis de secretaria./

El censo electoral, estará a vuestra disposición, a partir del martes, en el tablón de anuncios de secretaría.

És molt important que passeu a comprovar que les dades són correctes per poder exercir, sense cap incidència, el vostre dret a vot./

Es muy importante que paséis a comprobar que vuestro datos son correctos para poder ejercer, sin ninguna incidencia, vuestro derecho a voto.

CALENDARI DEL PROCÉS ELECTORAL

ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR

El pròxim 23 de novembre se celebren les eleccions a consells escolars en els centres educatius.

Famílies, alumnat i personal dels centres docents estan  convocats a votar pera triar les persones que representaran la veu de la comunitat educativa en aquest òrgan de govern.

Com sabeu, els consells escolars participen en les decisions i projectes més transcendentals que afecten la comunitat educativa, com per exemple: la Comissió de selecció del director/a; el Pla específic d’organització de la jornada escolar; el Pla d’actuacions per a la millora; el Programa plurilingüe i intercultural; el Pla de convivència; el Pla educatiu del menjador escolar; etc. Per això, aquest procés electoral representa un repte i una oportunitat per contribuir a la millora de la qualitat de l’educació. Ara és el moment en què podem decidir i dissenyar escenaris igualitaris i plens d’oportunitats per a l’alumnat.

Aquesta participació, a més, ha de ser una decisió responsable i compromesa per part de tots els membres de la comunitat educativa perquè és així com es garanteix un centre educatiu democràtic, solidari i plural.

CALENDARI D’ACTUACIONS


Actuacions i calendari d’eleccions a consells escolars de centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics.

– Aprovació i publicació dels censos: 18 d’octubre

– Finalitza l’admissió de candidatures dels diferents sectors: 7 de novembre de 2023.

– Publicació de la llista provisional de candidats:  8 de novembre de 2023.

– Reclamacions a la llista provisional de candidats: fins al 10 de novembre de 2023.

– Publicació de la lista definitiva de candidats: 14 de noviembre de 2023

– Votacions: el 23 de novembre de 2023.

– Proclamació dels candidats electes: fins al 30 de novembre de 2023.

– Sessió constitutiva del nou/renovat consell escolar:  Fins 14 de desembre de 2023.