PROVES ACCÉS CICLES 2021 Inscripció: Del 22 al 31 de març

Inscripció: Del 22 al 31 de març
Presentació: Preferiblement a l’adreça electrònica: 46004221.secret@gva.es
En l’assumpte del correu indiqueu: PAC + Cognoms i nom de l’alumne/a
La documentació que cal enviar és la següent i els impresos i la generació de la taxa estan disponibles al web de l’institut o en http://www.ceice.gva.es/…/for…/presentacion-y-calendario
 •  Imprés de sol·licitud emplenat i firmat: Grau Mitjà (Annex III), Grau Superior (Annex IV)
 •  DNI o NIE
 •  Declaració responsable (Annex V)
 •  Justificant d’haver pagat la taxa corresponent. Si tens problemes en la generació indica-ho en l’e-mail.
 •  Documentació justificativa escaient si tens dret a l’exempció d’alguna prova o a una part d’ella.
Publicació de les llistes provisionals d’alumnat admés al tauler d’anuncis i al web de l’institut: 28 d’abril
Més informació i documentació al web de l’institut: iesmariaenriquez.com (Menú superior desplegable PROVES ACCÉS CICLES 2021)

Calendari Proves d’Accés a Cicles 2021

INSCRIPCIÓ (del 22 al 31 de març de 2021):

 • SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ* per a fer la prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà.
 • SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ* per a fer la prova d’accés a cicles formatius de grau superior.
 • Publicació llistats d’alumnes que han de realitzar la prova en un altre centre: 28 d’abril de 2021
 • Publicació llistats provisionals d’admesos: 28 d’abril de 2021
 • Publicació llistats definitius d’admesos i exclosos: 6 de maig de 2021
 • PROVES GRAU MITJÀ I SUPERIOR: 24 i 25 de maig de 2021
 • Publicació llistats provisionals qualificacions prova grau mitjà i superior: 31 de maig de 2021
 • Termini de lliurament documentació justificativa prova grau mitjà i grau superior: del 22 de març al 2 de juny de 2021, tots dos inclusivament.
 • Publicació llistats definitivus qualificacions prova grau mitjà i superior: 4 de juny de 2021
 • Lliurament de certificats prova grau mitjà i superior: del 4 a l’11 de juny de 2021