Calendari Proves d’Accés a Cicles 2021

INSCRIPCIÓ (del 22 al 31 de març de 2021):

  • SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ* per a fer la prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà.
  • SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ* per a fer la prova d’accés a cicles formatius de grau superior.
  • Publicació llistats d’alumnes que han de realitzar la prova en un altre centre: 28 d’abril de 2021
  • Publicació llistats provisionals d’admesos: 28 d’abril de 2021
  • Publicació llistats definitius d’admesos i exclosos: 6 de maig de 2021
  • PROVES GRAU MITJÀ I SUPERIOR: 24 i 25 de maig de 2021
  • Publicació llistats provisionals qualificacions prova grau mitjà i superior: 31 de maig de 2021
  • Termini de lliurament documentació justificativa prova grau mitjà i grau superior: del 22 de març al 2 de juny de 2021, tots dos inclusivament.
  • Publicació llistats definitivus qualificacions prova grau mitjà i superior: 4 de juny de 2021
  • Lliurament de certificats prova grau mitjà i superior: del 4 a l’11 de juny de 2021