Aneu a la barra d'eines

ADMISSIÓ CURS 21-22 : CURS ESPECIALITZACIÓ DE VIDEOJOCS I REALITAT VIRTUAL

ADMISSIÓ CURS 2122

Llistats provisionals d’admissió

Les reclamacions seran a través del correu sfp@gva.es fins al 30/07/2021

ATENCIÓ : QUEDEN VACANTS . SI ESTÀS INTERESSAT INSCRIU-TE JA EN EL SEGÜENT FORMULARI :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfjfTqF5iSMQYDl7Jh-0i1LdN7AQqaixz2tQMjTRfggHJGznw/viewform

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS .  DEL 8 AL 16 DE JULIOL

1. Termini i forma de presentació de sol·licituds.
1.1. La persona interessada a cursar aquesta formació podrà realitzar una única sol·licitud entre el 8 de juliol i el 16 de juliol de 2021 fins a les 23.59 hores, en

https://ceice.gva.es/va/web/formacionprofesional/admision-alumnado-en-ciclos-formativos

En aquest formulari, la persona sol·licitant adjuntarà digitalment la documentació, següent:
– Nom i cognoms.
– DNI, NIE.
– NIA, si en tinguera.
– Document escanejat del títol al·legat com a requisit d’accés.
– Certificació de notes del cicle formatiu conduent al títol que aporta com a requisit d’accés.

En presentar la sol·licitud, la persona es fa responsable de la veracitat de la informació i la documentació aportada, i autoritza la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport i els centres educatius
receptors de les sol·licituds a consultar les dades personals i acadèmiques de la persona sol·licitant per mitjà dels sistemes informàtics pertanyents a aquesta conselleria.
En cada sol·licitud es podran sol·licitar per ordre de preferència fins a 2 cursos diferents, en cas de ser admesos en tots dos, prevaldrà l’ordre de preferència.
Només serà tinguda en compte l’última instància vàlida registrada en el sistema informàtic.

Desenvolupament de Videojocs i Realitat Virtual.

  • Nivell: Formació Professional de Grau Superior. Duració: 600 hores.
  • Família Professional: Informàtica i Comunicacions. (a l’efecte de classificació ensenyaments d’FP).
  • Branques de coneixement: Art i Humanitats. Ciències Socials i Jurídiques. Ciències, Enginyeria i Arquitectura.

Mòduls professionals

5048. Programació i motors de videojocs.

5049. Disseny gràfic 2D i 3

5052. Programació en xarxa i intelligència artificial.

5053. Realitat virtual i realitat augmenta

5054 .Disseny, gestió, publicació i producció.

Requisits d’accés al curs d’especialització.

És necessari estar en possessió d’algun dels següents títols:

  1.  Tècnic Superior en Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa establit pel Reial decret 1629/2009, de 30 d’octubre
  2.  Tècnic Superior en Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma, establit pel Reial decret 450/2010, de 16 d’abril.
  3.  Tècnic Superior en Desenvolupament d’Aplicacions Web, establit pel Reial decret 686/2010, de 20 de maig.
  4.  Tècnic Superior en Animacions 3D, Jocs i Entorns Interactius establit pel Reial decret 1583/2011, de 4 de novembre

1a convocatoria contractació professorat especialista per al curs d’especialització de Videojocs i Realitat augmentada.

2a convocatoria contractació professorat especialista per al curs d’especialització de Videojocs i Realitat augmentada.