📖 Contes en San Lorenzo 📚

Fomentar un bon hàbit lector en el nostre alumnat és un dels aspectes més importants en la nostra tasca docent. Sabem que aquest pot contribuir a millorar les seues capacitats i facilitar el seu correcte desenvolupament. Com escola, estem decidits a fer tot allò possible per a aconseguir-ho i continue sent un pilar fonamental del nostre projecte.

Per aquest motiu, amb la finalitat de complementar el treball i les activitats que ja desenvolupem en l'escola, obrim aquest espai en la nostra llar digital. En aquest lloc fomentarem la lectura i desenvoluparem activitats en les quals la nostra comunitat educativa proposarà i crearà espais lectors.

Comencem els mestres en algunes lectures, i ho fem desitjant que aquesta idea agrade a l’alumnat i a les seues famílies i també continuen fent seu aquest lloc que ja és de tots.

LLEGIM TOTS JUNTS AL «SAN LORENZO».

CONTES EN VALENCIÀ

(per accedir als contes en castellà, canvia l'idioma de la web)

Conte preparat per la mestra Estela, tutora a infantil. Aquest conte el va preparar per celebrar el dia de Sant Jordi i és una molt bona lectura que segur vos farà gaudir d'una bona estona. 

 

CONTES EN ANGLÈS

(La mestra d'anglès i la seua ajudant de conversa també volen participar en aquesta iniciativa. Mira quins contes han preparat per a vosaltres).

The Runaway Bunny

English Class
Carlos Selma SY 2019 - 2020
By Nicole Duran