Model de centre LliureX. Objectius, característiques i avantatges

Objectius

 • Autenticació única en qualsevol equip del centre.
 • Dades personals sempre disponibles.
 • Accés a dades compartides.
 • Xarxes separades per a aules i centre, però amb les mateixes dades.
 • Possibilitat d'arrancar clients semilleugers des de qualsevol lloc.
 • Assistents per a la configuració del model a través de Zero-Center.
 • Possibilitat de gestionar el servidor des de qualsevol punt del centre a través de l'Admincenter.

 

 

Principals característiques

 • Diferents servidors que col·laboren.
 • Xarxes separades: aules d'informàtica i de centre.
 • Dades d'accés (usuari/contrasenya) únics.
 • Accés des de qualsevol equip del centre a:
  • Carpetes i fitxers personals
  • Dades compartides
 • Vàlid per a tot tipus de clients:
 • Autenticació d'usuaris WIFI.

Avantatges

 • Estalvi en llicències, que pot repercutir en una millora del maquinari, xarxa del centre, etc.
 • Usuaris centralitzats, fet que permet una gestió senzilla mitjançant l'ús de LLUM.
 • Les dades estan replicades en diverses màquines, cosa que augmenta la seguretat.
 • Encara que falle el sistema operatiu o el disc dur d'un equip, sempre es pot arrancar un client lleuger.
 • Les eines de gestió i assistents de LliureX faciliten la gestió i configuració dels diferents serveis.
 • Ofereix la possibilitat de centralitzar recursos en el servidor de centre (PMB, biblioteca de Jclic, impressores, carpetes compartides, etc.).
 • La caiguda d'un servidor no afecta la resta de servidors del centre, els quals seguiran funcionant amb normalitat, ja que existeix replicació de dades.

Model de centre en LliureX

En aquesta entrada expliquem les principals característiques del model de centre de LliureX, és important tenir clar com funciona per a implemetar-lo en el centre.

 

 

 

Muntatge del model de centre en LliureX

En aquesta entrada completem l'entrada Model de centre LliureX. Ací realitzarem la instal·lació pas a pas per a un servidor.

 

Instal·lació de model de centre pas a pas

En aquesta entrada hem recopilat pas a pas les entrades que hem creat en la wiki, perquè us assistisquen en el procés de configuració del centre.