Gestió de l'aula d'informàtica.

 

Una de les interessants possibilitats que ofereix LliureX a nivell d'administració, és la gestió del servidor a través d'una aplicació web, a la qual es pot accedir des de qualsevol lloc del centre.

 

La instal·lació de LliureX és un procés senzill i no requereix de grans coneixements informàtics. En aquesta entrada explicarem pas per pas com realitzar la instal·lació.

 

 

Consulta aquest article per a conéixer els passos a seguir una vegada instal·lat el servidor per a deixar-lo correctament configurat i funcional.

 

Open-SysClone és l'eina que, dins d'una aula, ens permetrà clonar les màquines d'una manera eficaç i precisa, obtenint el màxim rendiment de la xarxa i optimitzant el temps de preparació de les classes.

 

LliureX Guard és el sistema que permet filtrar els continguts que vulguem que siguen accessibles a l'aula. D'aquesta manera, pot resultar útil per a evitar que l'alumnat accedisca a continguts inadequats.

 

Una altra eina essencial per al manteniment a nivell d'aula o centre és el LliureX Remote Installer, que ens permetrà programar actualitzacions o la instal·lació de programes per a tots els clients que es connecten, amb tot l'estalvi de temps i esforç que això suposa.