Gestió de la biblioteca del centre

Instalació del PMB

Sistema Integrat de Gestió de Biblioteques
PMB és un SIGB completament lliure inclòs en LliureX, que permet la seua instal·lació automàtica. Es tracta d'una aplicació web que es basa en un servidor HTTP, una base de dades MariaDB i el llenguatge PHP.

PMB

Administració del PMB
Manual en línia sobre la gestió del PMB, en què s'expliquen les seues diferents funcionalitats: administració i gestió d'usuaris i exemplars, control de la circulació d'exemplars, catàleg, infomes ...

OPAC

Cerca d'usuaris en el catàleg.
El mòdul OPAC permet, bé realitzar una recerca de determinat llibre / document, mitjançant cerques simples, avançades o per categories, bé accedir al compte d'un usuari..