Recursos

Centre Lliurex

 

Ací expliquem les principals característiques del model de centre de LliureX i la seua implementació. És important tenir clar com funciona per a implemetar-lo en el centre.

Aula d'informàtica
Biblioteca Lliurex
Autoformació