Licència

 Importància de les llicències de programari

Sovint molts usuaris ens pregunten per quin motiu no incloem algun programa concret de sèrie amb el LliureX. En molts casos el problema sorgix de la llicència de programari que incorpora el programa en qüestió. L'empresa fabricant no permet la lliure distribució i només deixa l'opció de descàrrega des del seu web. Ens veiem així obligats a realitzar instal·ladors que, únicament per petició de l'usuari, descarreguen el programa des del seu web i l'instal·len (hi ha diversos exemples en el Centre de control de LliureX, en la categoria de Programari).

Llicència del programari realitzat per LliureX

La llicència amb què es distribuïx LliureX és la GPL 3 o superior (General Public License). La Llicència Pública General de GNU, o més coneguda pel nom en anglés GNU General Public License o simplement per les sigles en anglés GNU GPL, és una llicència creada per la Free Software Foundation el 1989 (la primera versió) i està orientada, principalment, a protegir la lliure distribució, modificació i ús de programari. El seu propòsit és declarar que el programari cobert per esta llicència és programari lliure i protegir-lo d'intents d'apropiació que restringisquen eixes llibertats als usuaris.

Hi ha més detalls de la llicència en http://fsfe.org/projects/gplv3/gplv3.ca.html

Llicència de la documentació de LliureX

La llicència que emprem en la documentació és la de Creative Commons, en concret Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual (CC-BY-NC-SA) que vol dir que

  • has de citar o incloure en els crèdits l'autoria de la documentació
  • no pots utilitzar esta obra per a fins comercials
  • si generes una obra derivada, només pots distribuir-la sota una llicència idèntica a esta.

Hi ha més detalls de la llicència en http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/deed.ca