La nostra filosofia

Missió principal de LliureX

La missió principal (i original) del projecte LliureX és la de facilitar l'accés a les TIC al conjunt de la comunitat educativa valenciana (alumnat, professorat i famílies). Per tal d'aconseguir-ho actua sobre els aspectes següents:

  • Facilitat d'ús i configuració: ofereix diferents alternatives d'instal·lació i configuració de programes.
  • Multilingüe: està disponible en valencià, castellà i anglés (es poden instal·lar, entre altres, tots els idiomes de la Unió Europea).

  • Col·lecció d'aplicacions educatives organitzades per nivells educatius i per a tots els àmbits.

  • Col·lecció de recursos educatius: activitats JClic (diverses col·leccions), HTML, Flash, etc.
  • Eines de creació d'objectes digitals educatius (ODE): per a crear activitats JClic, HTML, PDF, etc.

  • Estalvi dels costos de les llicències de programari: en ser programari lliure, es distribuïx de manera lliure i podeu fer totes les còpies que vulgueu i regalar-les a les vostres amistats, companys i companyes, familiars...
  • Optimització de la dotació informàtica de centre: allarga la vida útil del parc informàtic, fins i tot, dels equips més antics amb el LliureX Lleuger.

Filosofia del programari lliure

A més, pensem que els valors que transmet el programari lliure són molt positius per a l'educació de l'alumnat:

  • La col·laboració enfront de la competició.
  • El bé comú enfront del bé particular.
  • L'autonomia enfront de la dependència (tecnològica).

En definitiva, es proposa compartir els coneixements, la transparència i enalteix l'esforç com a mèrit principal.

El Centro Nacional de Desarrollo Curricular en Sistemas no Propietarios (CEDEC), dependent de l'Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y Formación del Profesorado (INTEF), dona una sèrie de Razones para que los centros educativos usen el software libre.