Projecte

LliureX va començar el seu camí l'any 2003 i va publicar la primera versió al maig de 2005. Si t'interessa, en l'enllaç pots saber més de la història del projecte.

La missió principal de LliureX és la de facilitar l'accés a les TIC al conjunt de la comunitat educativa valenciana. LliureX es basa en la filosofia del programari lliure.

La llicència de LliureX (mentre no s'especifique el contrari) és GPL per al programari i Creative Commons per a la documentació.

Pots posar-te en contacte per a qualsevol suggeriment.