Codi de conducta

Podríem resumir amb la màxima de «Tracta els altres com t'agradaria que et tractaren a tu» el comportament desitjable en qualsevol comunitat. Per a la comunitat de LliureX volem detallar un poc més per tal d'evitar confusions i per a comentar-ne alguns exemples (no exclusius).

Aquestes són les conductes que considerem adequades per als membres de la comunitat de LliureX:

  • Sigueu considerat. El nostre treball serà usat per altres persones, i nosaltres igualment aprendrem del treball d'altres. Qualsevol decisió que prenem afecta usuaris i col·legues, i hem de tindre en compte les conseqüències a l'hora de prendre decisions. Les nostres contribucions a LliureX afectaran el treball d'altres. Per exemple, els canvis en el codi, infraestructura, polítiques, documentació i traduccions durant la publicació d'una versió poden afectar negativament el treball d'altres. Com a persona col·laboradora, assegureu-vos que respecteu el treball dels altres i tingueu en compte com poden afectar els vostres canvis els altres. Com a usuari, recordeu que els programadors i col·laboradors treballen de valent per a poder sentir orgull del seu treball. Si esteu frustrat, els vostres problemes es resoldran millor si podeu donar una informació precisa i educada de tot el que us demanen.
  • Sigueu respectuós. La comunitat LliureX i els seus membres es tracten els uns als altres amb respecte. Qualsevol pot fer una contribució valuosa a LliureX. Podeu no estar-hi d'acord sempre, però els desacords no són una excusa per al mal comportament i les males maneres. Quan hi haja un desacord, en primera instància assumiu que la gent és benintencionada. Tots podem experimentar frustració de tant en tant, però no podem deixar que la frustració es convertisca en un atac personal. És important recordar que una comunitat en què la gent se sent incòmoda o amenaçada no és productiva. Esperem que els membres de la comunitat LliureX siguen respectuosos quan tracten amb altres col·laboradors o persones de fora del projecte LliureX, i amb els usuaris de LliureX.
  • Sigueu col·laborador. La col·laboració és central a LliureX i a tota la comunitat del programari lliure. La col·laboració elimina redundàncies i millora la qualitat del nostre treball. Per a evitar malentesos, intenteu ser clar i concís quan demaneu ajuda o la doneu. Recordeu que és fàcil arribar a malentesos per escrit (correus, fòrums, etc.). Demaneu aclariments si no esteu segur de la intenció de qualsevol persona; recordeu la primera regla - assumiu en primera instància que la gent és benintencionada. Heu d'estar obert a la col·laboració tant interna com externa. Mentre siga possible, heu de treballar amb els projectes originals (upstream) i amb altres en la comunitat del programari lliure per a coordinar el treball tècnic, de promoció, de documentació, etc. El nostre treball ha de fer-se de manera transparent i hem d'involucrar totes les parts interessades tan prompte com siga possible. Si decidim prendre una direcció diferent, ho farem saber prompte, documentarem el nostre treball i informarem regularment els altres dels nostres avanços.
  • Sigueu pràctic. Valorem els resultats tangibles abans que guanyar una discussió. Defenem els nostres valors principals, com ara, la llibertat i la col·laboració respectuosa, però no deixem que les discussions sobre xicotetes qüestions interferisquen en la consecució de resultats més importants. Estem oberts a suggeriments i donem la benvinguda a les solucions sense importar-ne l'origen. Davant del dubte, preferim una solució que ajude a solucionar les coses a una altra que tinga major mèrit teòric però que no estiga desenvolupada. Usem les ferramentes i mètodes que ajuden a solucionar temes. Cap problema s'hauria de resoldre dues vegades; el temps dels altres és molt valuós, i quan resolgueu qualsevol cosa comuniqueu-ho a tots els companys perquè puguen dedicar-se a resoldre altres problemes, així s'augmenta la productivitat.
  • Quan sorgisquen desacords, consulteu els altres. Els desacords, tant socials com tècnics, ocorren sovint i la comunitat LliureX no n'és l'excepció. La meta important no és evitar els desacords o punts de vista diferents sinó resoldre'ls constructivament. Penseu-ho bé abans de convertir un desacord en una disputa pública. Si cal, demaneu mediació per a intentar resoldre les diferències en un entorn menys emocional. Si creieu que vós o el vostre treball és atacat, preniu-vos temps per a respirar abans d'escriure una resposta acalorada. Considereu una moratòria de 24 hores si utilitzeu llenguatge emocional - a vegades només cal un període de «refredament». Si voleu prendre un camí distint, us animem a crear una distribució derivada o fer disponible un conjunt alternatiu de paquets usant l'estructura d'administració de paquets de LliureX (repositori), de manera que la comunitat puga provar les vostres noves idees i contribuir a la discussió.
  • Quan no n'estigueu segur, demaneu ajuda. Ningú ho sap tot i no s'espera que ningú siga perfecte a la comunitat de LliureX. Fer preguntes evita molts problemes en el camí, per tant, animeu-vos a preguntar. Aquells a qui es pregunte hauran de ser receptius i col·laboradors. No obstant això, quan fem una pregunta, hem de parar atenció per a fer-ho en el fòrum apropiat. Per exemple, una petició d'ajuda per a configurar un programa en un fòrum de discussió sobre programació interfereix i resta valor a la discussió productiva.
  • Ajudeu els altres. La nostra comunitat s'enforteix pel respecte mutu, la col·laboració i la conducta pragmàtica i responsable. A vegades sorgeixen situacions en què açò s'ha de defendre i altres membres de la comunitat necessiten ajuda. Si sou testimoni d'un atac a altres, penseu primer com podeu oferir-los ajuda. Si creieu que la situació us sobrepassa, pregunteu-li a la víctima si cal algun tipus d'intervenció oficial. Igualment, hauríeu de recolzar qualsevol que semble en perill de «cremar-se» tant per estrés relacionat amb el treball com per problemes personals.
  • Renuncieu de manera adequada. Els programadors en qualsevol projecte venen i van i LliureX no és diferent. Quan algú deixa o es desvincula d'un projecte, totalment o parcialment, li demanem que ho faça de manera que minimitze la seua interrupció. Açò significa que haurieu d'avisar els altres de la vostra retirada i fer els passos adequats per a assegurar-vos que els altres puguen agafar el testimoni allà on ho vau deixar.

Estem orgullosos de construir una comunitat productiva, feliç i àgil que estiga oberta a les noves idees en un camp complex i que fomente la col·laboració entre els col·lectius que compartisquen diferents necessitats, interessos i metes.

Per a l'elaboració d'aquest codi de conducta hem utilitzat el codi de conducta d'Ubuntu [http://www.ubuntu.com/project/about-ubuntu/conduct], el de KDE [http://www.kde.org/code-of-conduct/] i l'ètica hacker [https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89tica_hacker] (tots amb llicència de Creative Commons).