Comunitat Lliurex

La comunitat LliureX està formada per diverses persones:

  • Els usuaris del LliureX: professorat, alumnat i famílies amb qualsevol nivell d'experiència.
  • Persones col·laboradores de LliureX: principalment docents en contacte freqüent amb l'equip LliureX (podríem considerar-los com a usuaris de nivell mitjà-alt).
  • L'equip LliureX, que s'encarrega de la programació, adequació d'altres programes i manteniment de la distribució i de les diferents adaptacions.
  • La Generalitat Valenciana que proporciona la infraestructura necessària per a la consecució dels objectius del projecte.

Tots els membres s'adherixen a unes normes de conducta bàsiques. Qualsevol persona pot fer aportacions al projecte de moltes maneres, sense importar el nivell tècnic.