Nova actualització de LliureX 19 (220525)

Aquesta nova actualització de LliureX 19, disponible des del 25 de maig de 2022, incorpora algunes de les novetats i millores ja introduïdes en l'actualización de LliureX 21 publidada fa unes setmanes, entre les quals destaquem:

Podeu actualitzar LliureX de manera senzilla i segura utilitzant l'eina LliureX Up, disponible en totes les versions i sabors de LliureX.

 

També s'han preparat noves imatges (ISO) d'instal·lació de LliureX 19, ja disponibles des de la pàgina de descàrregues de LliureX.

Nova actualització de LliureX 21 (220503)

Publicada una interessant actualització per a LliureX 21, disponible des del 3 de maig de 2022, on cal destacar:

 • Noves aplicacions incorporades al sistema:
  • LliureX Access Control: eina de desenvolupament propi que permet restringir l'accés a un ordinador per a determinades persones usuàries o grups. Pot ser útil per a ordinadors que convé controlar per la seua funció o ubicació, per exemple l'ordinador del professorat dins d'una aula.
  • SimpleScreenRecorder: potent gravador d'escriptori que permet registrar en vídeo l'escriptori complet o una zona o aplicació particular d'aquest.
  • Startup Disk Creator: utilitat per a generar USB d'arrancada a partir d'una imatge (ISO) de Linux.
  • Xournalpp: aplicació per a prendre notes manuscrites i transcriure-les a format digital de manera senzilla. Xournalpp apareix com una evolució natural de la veterana Xournal.
 • Nova funcionalitat en LliureX Remote Installer, que incorpora la possibilitat d'utilitzar-ho des de la terminal.
 • Actualització de Firefox a la versió 98.0.2.
 • Actualització de Thunderbird a la versió 91.7.0.
 • Actualització de nucli (kernel generic 5.4 i generic-hwe 5.13): disposar d'un nucli (kernel) actualitzat és important des del punt de vista de la seguretat del sistema i de la compatibilitat amb el nou maquinari. Concretament, el kernel hwe està destinat a donar suport al maquinari més actual, per la qual cosa es recomana el seu ús en els models més moderns.
 • Actualitzacions de seguretat associades als principals serveis i llibreries utilitzades en LliureX: Samba, Apache2, MariaDB, OpenSSL, PolicyKit-1, Grub, Xserver-Xorg...

 

Podeu actualitzar LliureX de manera senzilla i segura utilitzant l'eina LliureX Up, disponible en totes les versions i sabors de LliureX.

 

També s'han preparat noves imatges (ISO) d'instal·lació de LliureX 21, ja disponibles des de la pàgina de descàrregues de LliureX.

Nova actualització de LliureX (220309)

Publicada una important actualització per a LliureX 19 i 21, disponible des del 9 de març de 2022, on cal destacar:

Podeu actualitzar LliureX de manera senzilla i segura utilitzant 'LliureX Up', disponible en totes les versions i sabors de LliureX.

Millores en la gestió de programari en LliureX 21

La gestió de programari s'ha millorat en LliureX 21 amb el nou servei Rebost, encarregat de catalogar tot el programari disponible independentment del seu format: des dels zomandaments del centre de control (Zero Center) de LliureX fins a Appimage, passant per Snap, Flatpak i, per descomptat, els repositoris Apt. La botiga d'aplicacions LliureX Store és la gran beneficiada d'aquest canvi amb un comportament molt mes fluid i la integració amb l'instal·lador natiu de Lliurex, EPI.

En la Wiki de LliureX trobareu més informació sobre la botiga d'aplicacions LliureX Store i la gestió de programari en LliureX.