EQUIP DIRECTIU

CURS 2022- 23

DIRECTORA

VICEDIRECTORA

SECRETARI

VICESECRETARIA

Itziar de Oteiza Galdón

Isabel Tanco Gil

Javier García Escribano

Sonia Lopez de la Hoz

Cap d’Estudis d’ESO i Batxillerat

Cap d’Estudis de Cicles Formatius

Sebastián Pia Esteller

Isabel Sanchis Arroyo