PROGRAMA DE PROMOCIÓ DE LA SALUT: “SOM IMPRESCINDIBLES”

Presentació de la campanya Som Imprescindibles, de prevenció de les conductes autolesives i el suïcidi i per a l’empoderament de l’alumnat.

El programa consta de tres actuacions:

  1. Campanya promocional: vídeo elaborat per l’alumnat de l’IES l’Arabí de l’Alfàs del Pi.
  2. Materials didàctics i de suport a l’acció tutorial.
  3. Tallers dirigits a l’alumnat de 2n i 4t de l’ESO, impartits per personal de psicologia sanitària.

Es tracta d’un programa que comportarà la realització de tallers dialògics en els centres d’educació secundària obligatòria de tot el territori, públics i concertats, dirigits a l’alumnat de segon i quart d’ESO i impartits per psicòlegs i psicòlogues especialistes en la matèria. Els tallers, a més, es desenvoluparan en coordinació amb el professorat d’orientació educativa, els equips directius i el professorat tutor.

És una iniciativa necessària, ateses les circumstàncies socials que estem vivint i la situació de la salut mental de la població adolescent en general. Com a Administració educativa, i com a societat, tenim la responsabilitat de no mirar cap a un altre costat i actuar-hi. Per això, ens hem marcat l’objectiu que cap adolescent es quede arrere; d’augmentar la capacitat del sistema educatiu per a detectar possibles situacions de risc; d’abordar un tema que no es pot ni obviar ni amagar; de crear espais on els adolescents puguen autoavaluar-se i expressar-se; i on els professionals de l’educació se senten acompanyats en el procés de detecció de conductes nocives per al nostre alumnat.

Tot plegat, perseguim de millorar el benestar emocional de jóvens i adolescents, perquè volem que se senten persones empoderades, que aprenguen a gestionar les seues emocions i autoregular-se; que siguen capaços i capaces de millorar les seues relacions personals; i que tinguen esperança en el futur i sentit de la vida.

SOM IMPRESCINDIBLES”