Llistes Provisionals d’Admesos i No Admesos als Cicles Formatius del Centre

FAMILIA INFORMÀTICA

  • Grau Mitjà Sistemes Informàtics i Xarxes :
  • Grau Superior Desenrotllamentd’Aplicacions Multiplataforma :
  • Grau Superior Desenrotllament d’Aplicacions Web :
  • Grau Superior Sistemes Informàtics en Xarxa :

FAMILIA IMATGE PERSONAL

  • Grau Mitjà de Perruqueria i Cosmètica Capil.lar:
  • Grau Mitjà d’Estètica i Bellesa:
  • Grau Superior Estètica Integral i Benestar (Presencial) :
  • Grau Superior Estètica Integral i Benestar (Semipresencial) :