Eleccions Consell Escolar

El passat 7 d’octubre el DOGV publicava la Resolució de 4 d’octubre de 2021, de la Direcció General d’Innovació Educativa i Ordenació, sobre la convocatòria d’eleccions a consells escolars de centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana, sostinguts amb fons públics, any 2021. El proper 18 de novembre es celebraran eleccions de representants al Consell Escolar del centre en les quals s’haurà d’elegir representants de les famílies, alumnat, professorat i personal d’administració i serveis. En breu es constituirà la Junta Electoral que ha de regular el procés al nostre centre. Poden descarregar-se des d’aquest enllaç la carta que remet la Directora General d’Innovació Educativa i Ordenació a la comunitat educativa.