CERTIFICAT NOTES

Quins passos he de realitzar per a sol·licitar-lo?

  1. Has de descarregar-te les taxes de sol·licitud de Certificacions acadèmics i certificats a efecte de trasllats (MOD. 046 http://www.ceice.gva.es/doc046/gen/es/tasas.asp?idf=ADMIN), omplir-la i imprimir les tres còpies.
  2. Efectuar el seu pagament en les entitats bancàries corresponents.
  3. Posteriorment sol.licitar en secretaria el certificat acadèmic. 
  4. Passat tres dies, entregarla còpia de la taxa pagada y recollir el certificat en secretaria.  Si apliques cap descompte a l’abonar les taxes, has de justificar-ho documentalment: Família nombrosa general, Familia nombrosa especial, discapacitat, etc.