MATRÍCULA PAU

Informació

Els alumnes del Centre que vagen a realitzar les proves d’Accés a la Universitat (PAU) seguiran les indicacions del seu tutor/a i les instruccions següents:

- El termini d’inscripció/matrícula per a poder realitzar les PAU en CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA DE JUNY serà:

Del 24 de maig a l’1 de juny
(el termini finalitzarà a les 14 hores del dia 1 de juny).

- El termini d’inscripció/matrícula per a poder realitzar les PAU en CONVOCATÒRIA
EXTRAORDINÀRIA DE JULIOL serà:

Del 21 al 30 de juny
(el termini finalitzarà a les 14 hores del dia 30 de juny).

Llegiu-vos atentament la normativa de la matrícula.

RECORDEU PORTAR EL DNI EN TOTES LES PROVES

La matrícula es durà a terme a la secretaria del centre, cal portar els papers que han lliurat els tutors.

És recomanable, encara que NO obligatori, realitzar al mateix temps la sol·licitud del Títol de Batxiller o de Tècnic de FPGS .