INFORMACIÓ COVID

INFORMACIÓ COVID WEB Conselleria.

Nova guia elaborada per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública per a la  Gestión de casos COVID-19  / Gestió de casos COVID-19

Departament de Salut Arnau de Vilanova-Llíria: resum dels passos a seguir cas de detectar-se un possible positiu, protocol per a cas positiu confirmat i per a cas sospitós

Protocol COVID IES LAURONA

informació d’utilitat per a les famílies en nom de les conselleries competents en matèria d’educació i de salut pública, ACÍ

declaració responsable

PLA DE CONTINGENCIA reduït. NORMES ALUMNAT 

DECLARACIÓ RESPONSABLE FAMÍLIES

DECLARACIÓ RESPONSABLE alumnat major 18 anys

 

COVID_19

Com utilitzar la mascareta de forma segura: video

ACTUACIONS COVID: desde Sanitat ens envien l’enllaç per a que les famílies actualitzen el SIP de l’alumnat (URGENT)