BANC DE LLIBRES

Normes per al lliurament de llibres de l’alumnat que forma part del Banc de llibres

Les famílies que vullguen participar en el programa de banc de llibres en el curs 2020-2021 per primera vegada: indicacions. S’ha de realitzar el lliurament del lot complet de llibres junt amb la sol·licitud signada, en el centre educatiu on l’alumne/a curse els estudis del curs 2019-2020.

Lliurament de llibres per a l’lumnat que li falten: DIVENDRES 18 de setembre, de 10 a 11 hores en la Biblioteca, han de portar el paper d’haver entregat els llibres en juliol i justificant dels pares ( si els arrepleguen els alumnes)