ANUL.LACIÓ MATRÍCULA

ANUL.LACIÓ MATRÍCULA

L’alumnat té tot el dret d’anul·lar la matrícula del curs, amb la qual cosa perd els drets a l’ensenyament, avaluació i qualificació

de tots els mòduls en els que hagués pogut estar matriculat. D’aquesta manera, no computaria a efectes del nombre màxim de

matrícules i convocatòries, però es perd el dret de reserva de plaça pera a posteriors cursos. En règim semipresencial sí pot sol·licitar

l’anul·lació de matrícula de mòduls concrets.

Instància anul.lació matrícula

SOL·LICITUD D’ANUL·LACIÓ DE MÓDULS EN CICLE FORMATIU SEMIPRESENCIAL O A DISTÀNCIA