INFORMACIÓ IMPORTANT CURS 20/21

ADMISSIÓ

Admissió de l’alumnat als ensenyaments d’Educació Secundaria Obligatòria i Batxillerat per al curs 2021-2022

3 juny_14 juny

més informació ESO

més informació Batxillerat

Calendari

Admissió de l’alumnat en els ensenyaments de Formació Professional Bàsica, de grau mitjà i de grau superior per al curs 2021-2022

21 maig_1 juny

més informació

Famílies professionals: Administració i gestió, Electricitat i electrònica i Sanitat

Calendari

PROVES D’ACCÉS CICLES FORMATIUS

PROVES D’ACCÉS Als CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ I GRAU SUPERIOR 2021
INSCRIPCIÓ (del 22 al 31 de març 2021)
Assessorament:  orientacio@ies-laurona.org

Més informació ací

HORARI EXÀMENS

MATRÍCULA PAU

Període d’inscripció

24 maig_1 juny
(finalitzarà a les 14 hores del dia 1 de juny)

més informació

Calendari per torns dels grups que venen en dies alterns, color roig: primera meitat del grup classe, color blanc: segona meitat.

INICI DE CURS

Anirem detallant l’alumnat que ha de presentar-se cada dia i el tutor/a de cada grup. Les classes amb l’horari normal comencem el 14 de setembre.

L’alumnat transportat utilitzarà les parades del curs passat: HORARI_NORMES .

NORMES COVID. CARTA A LES FAMÍLIES. COMPROMIS FAMÍLIES. DECLARACIÓ RESPONSABLE alumnat major 18anys

Inici curs escalonada de 10 a 12h. Lliurament Banc de llibres 10:30 – 13h (els grups que van a classe arrepleguen els llibres ixe mateix dia)

dilluns 7 set : 1r ESO, més informació ací

8 set : 2n, 3r ESO (Meitat de cada grup), PMAR, PR4 (l’alumnat de PR4 recull els llibres el dia 11), més informació ací

9 set : 2n, 3r ESO (l’altra meitat de cada grup), 2nPAM , 1r FP Bàsica; més informació ací

10 set : 4t ESO, BAT, Grau Mitja (Meitat de cada grup), 2n FP Bàsica ; més informació ací

11 set : 4t ESO, BAT, Grau Mitja ( l’altra meitat de cada grup); més informació ací

de 15 a 17hores 10 set : Grau Superior i Grau Superior Semipresencial ; més informació ací

 

NOVETATS

L’oferta formativa i el programa lingüístic de l’IES Laurona és: ESO, programa PEV, BATXILLERAT programa PIP, CICLES FORMATIUS programa PIP

HORARI DE SECRETARIA primera quincena de SETEMBRE: de dilluns a divendres de 9:00 a 13:30

BANC DE LLIBRES

LLISTATS definitius d’admesos i no admesos GM i GS. Llistats definitiuis d’admesos en FP bàsica i no admesos

MATRÍCULA   de GM i GS de l’1 al 9 de setembre (per a l’alumnat admés)

SOBRES MATRICULA CICLES , SECUNDÀRIA I BATXILLERAT

LLISTAT DE LLIBRES PER AL CURS 2020-2021 (actualitzats 17 juliol, afegit un llibre FP bàsica)

ADMISSIÓ

El procés d’admissió per a ESO, Batxillerat i Cicles comença el 17 de juny i acaba el 25 de juny, s’ha de tramitar de manera electrònica, a la web , podeu trobar la ferramenta de la Generalitat Valenciana per a l’admissió escolar a qualsevol etapa educativa de forma ràpida i senzilla. NOMÉS PER A QUI CANVIA DE CENTRE (EXCEPTE L’ALUMNAT ADSCRIT del CEIP SAN VICENT) O ETAPA.

RESUM PROCÉS D’ADMISSIÓ

TUTORIAL PER A L’OBTENCIÓ DE LA CLAU D’ADMISSIÓ TELEMÀTICA

MATRÍCULA PAU

Donada la situació sanitària actual i per evitar aglomeracions, preguem que l’alumnat llisca les instruccions adjuntades i vinga a la secretaria del centre en el següent ordre, a partir de les 9h, escalonadament: dilluns 15, els 10 primers alumnes del Batxillerat Humanístic, dimarts 16, la resta de l’alumnat del Batxillerat Humanístic. Dimecres 17 els 12 primers alumnes del Batxillerat Científic, dijous 18 els 12 següents i divendres 19 els 12 següents. Diluns 22 alumnat de FP i de cursos anteriors que vol millorar nota, així com alumnat que no ha pogut anar el dia assignat. Dimarts 23 la resta del Batxillerat Científic

Porteu preparats els diners per a l’ingrés per matricular-vos i 44,50€ més pel pagament de la taxa (que us generen en secretaria) per a sol·licitar el títol de batxiller.

PRUEBAS DE ACCESO CICLOS FORMATIVOS. Listados provisionales.

10/6/20 Publicación listas provisionales admitidos y no admitidos

Listas provisionales grado medio

Listas provisionales grado superior

Listas exenciones grado medio

Listas exenciones grado superior

El alumnado que ha solicitado exención debe comprobar si se ha aceptado, se ha denegado o está pendiente de resolución

  • Si se ha solicitado exención en alguna parte de la prueba, pero está pendiente de aportar documentación, aparecerá una X en la columna P (Pendiente).
  • Si se ha solicitado exención en alguna parte de la prueba, y se le ha denegado, aparecerá una X en la columna D (Denegada)
  • Si se ha solicitado exención en alguna parte de la prueba, y se le ha concedido, aparecerá una X en la columna A (Aceptada)

RECLAMACIONES HASTA EL 11 DE JUNIO DE 2020 (Al mismo correo electrónico que se presentó la inscripción)

Las listas pueden sufrir modificaciones ante posibles errores detectados o reclamaciones. Se deberán consultar las listas definitivas

MUY IMPORTANTE: Estar inscrito para realizar la prueba de acceso no implica la admisión automática del candidato para cursar las enseñanzas correspondientes.

Aquellos aspirantes que se presenten a la prueba de acceso deberán formalizar la solicitud de admisión en el centro educativo donde quieran realizar el ciclo formativo y, en el caso de ser admitidos, formalizar la matrícula en los plazos establecidos.

Mesures per a la prevenció de contagis de la COVID-19. FASE 2

La porta principal romandrà tancada, de manera que famílies i alumnat hauran d’acudir al centre amb cita prèvia (de 9 a 13h, 962718330) , i des de consergeria, després de les comprovacions corresponents, se’ls permetrà l’entrada . Si l’aforament ho permet, podran accedir a realitzar tràmits en secretaria, sense cita prèvia. Totes les persones han d’accedir al centre amb la seua mascareta.

No pot acudir al centre famílies o alumnat amb símptomes compatibles amb la COVID-19 o diagnosticat de la COVID-19, o que es trobe en període de quarantena domiciliària per haver tingut contacte amb alguna persona amb símptomes o diagnosticat de la COVID-19

La puerta principal permanecerá cerrada, de manera que familiares i alumnado han de acudir al centro con cita previa (de 9 a 13h, 962718330) , y desde conserjería, tras las comprobaciones correspondientes, se les permitirá la entrada . Si el aforo lo permite, podrán acceder a realizar trámites en secretaria, sin cita previa. Todas las personas han de acceder al centro con su mascarilla.

No pueden acudir al centro personas con síntomas compatibles con la COVID-19 o diagnosticados de la COVID-19, o que se encuentren en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o diagnosticada de la COVID-19

PROVES D’ACCÉS CICLES FORMATIUS

PROVES D’ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ I GRAU SUPERIOR 2020
MATRICULA: del 25 al 29 de maig,( consulta el Resum), cal remetre tota la documentació a 46018621.secret@gva.es , revisa que ho has enviat tot abans de les 24h del 29 de maig
PROVES: 1 i 2 de juliol de 2020. Calendari
RESOLUCIÓN de 29 de abril de 2020
Resum Grau Mitjà
Resum Grau Superior
Assessorament:  orientacio@ies-laurona.org

Proves Accés Cicles Formatiu Tutorial

 

 

INFORMACIÓ ADMISSIÓ

D’acord amb el DECRET LLEI 2/2020, de 3 d’abril, el procediment d’admissió als ensenyaments d’Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat, Formació Professional Bàsica, Formació Professional de Grau Mitjà i Formació Professional de Grau Superior per al curs 2020-2021 es tramitarà de forma electrònica. Anirem publicant en aquesta pàgina tota la informació que ens arribe.