RECOLLIDA BANC DE LLIBRES

Informació recollida llibres de text

La recollida en el centre del lot complet dels llibres del curs 2022-2023, serà des del dimarts 13 de setembre fins al divendres 16 de setembre per a tot l'alumnat que forma o vol formar part del banc de llibres. Cal llegir atentament totes les indicacions i veure el calendari amb l'horari que corresponga a cada grup.

Normes i indicacions per arreplegar els  llibres del curs 2022-2023 per a l'alumnat que forma part del Banc de llibres.

  • L' arreplegada dels llibres del curs 2022-2023, serà des del dimarts 13 de setembre fins al divendres 16 de setembre( veure el calendari i horari adjunt en l'enllaç Calendari i horari ).
  • L' arreplegada l´han de fer els representants legals( pares,mares, tutors/es, etc) de l´alumne/a (en el cas de no poder, hauran de fer-li l´autorització pertinent a l' alumne/a).

 

Cal portar:

- El document de lliurament de llibres (document amb la relació dels llibres entregats al juliol).
- AUTORITZACIÓ dels pares/mares/tutors/es (si la recollida la realitza l'alumne/a i és menor d'edat).

 

Cal recordar que:

  • Les famílies que vulguen participar en el programa de banc de llibres en el curs 2022-2023 per primera vegada:
    Han de realitzar el lliurament del lot complet de llibres del curs 2021-2022 juntament amb la sol·licitud telemàtica (després s'imprimeix, se signa i s'emporta al centre educatiu on l'alumne/a va cursar els estudis del curs 2021-2022).
  • Les famílies que han sigut excloses del banc de llibres:
    Han de realitzar el lliurament del lot complet de llibres (o els que els falten per entregar, si són de l'IES Laurona) del curs 2021-2022 juntament amb la sol·licitud telemàtica (després s'imprimeix, se signa i s'entrega tot en el centre educatiu on l'alumne/a va cursar els estudis el 2021-2022).