DEVOLUCIÓ BANC DE LLIBRES

Informació del lliurament dels llibres de text

La devolució al centre del lot complet dels llibres del curs 2021-2022, serà des del dilluns 4 de juliol fins al divendres 8 de juliol per a tot l'alumnat que forma o vol formar part del banc de llibres. Cal llegir atentament totes les indicacions i veure el calendari amb l'horari que corresponga a cada grup.

 

Cal portar a la biblioteca del centre:
- El lot complet dels llibres utilitzats durant el curs 2021-2022.
- El paper d'haver rebut els llibres(el de les X) al setembre de 2021.
- El document de lliurament de llibres (descarregar ací i emplenar els dos fulls amb la relació de tots els llibres).
- AUTORITZACIÓ dels pares (si la devolució la realitza l'alumne/a).

 

Les famílies que vulguen participar en el programa de banc de llibres en el curs 2022-2023 per primera vegada:
Han de realitzar el lliurament del lot complet de llibres del curs 2021-2022 juntament amb la sol·licitud  telemàtica (després s'imprimeix, se signa i es porta al centre educatiu on l'alumne/a va cursar els estudis del curs 2021-2022).