INFORMACIÓ IMPORTANT CURS 20/21

A pesar del tancament del poble, el centre continua obert i treballant dins el seu horari habitual. La cafeteria també estarà oberta, només per a emportar (com feia ja l’alumnat). L’alumnat que viu fora del terme de LLíria i no utilitza el transport escolar, pot passar per secretaria a demanar un certificat de matricula, per poder accedir al centre sense problemes

Calendari per torns dels grups que venen en dies alterns, color roig: primera meita del grup classe, color blanc: segona meitat.

Proves Homologades d’Obtenció del Títol de Nivell Bàsic A2 de Llengües 2020 Francès i Anglès

Matrícula del 2 al 10 de desembre, a Secretaria del centre. Horari de 9 a 13 hores.

Calendari

MATRÍCULA FCT I MÒDUL DE PROJECTE

RÈGIM SEMIPRESENCIAL

30 de novembre al 21 de desembre de 2020

més informació ací