CALENDARI MULAN

D’acord amb el calendari MULAN establert per la Conselleria:

Divendres 27 : comença a treballar l’alumnat d’ESO en AULES, seguint l’horari habitual del curs.

Dilluns 30: s’obri WEBEX a l’alumnat de batxillerat

Dimarts 31: s’obri AULES a l’alumnat de batxillerat, en horari de vesprada, es trasllada el seu horari habitual a la vesprada, començant a partir de 14:15 hores.

Dijous 2 d’abril: s’obri AULES a l’alumnat de Formació Professional, en horari de vesprada, es trasllada el seu horari habitual a la vesprada, començant a partir de 14:15 hores.

Cal seguir aquestes indicacions per tal de garantir la màxima resistència dels sistemes i evitar caigudes puntuals.

Nova informació funcionament AULES

Avui iniciem les activitats formatives No Presencials, de moment només s’ha restablit l’accés a Aules a l’alumnat d’FP semipresencial. Des de la Generalitat estan treballant per a normalitzar al més prompte possible l’accés de tot l’alumnat. En breu es remetrà un calendari d’accés per a cada nivell educatiu, sempre tenint en compte que serà de manera gradual per ensenyaments de manera que es puga garantir el correcte funcionament de la plataforma. Cal tindre paciència i anar fent les tasques que ens arriben per altres vies. Qualsevol incidència cal comunicar-la al tutor/tutora per a la seua resolució. Moltes gràcies i molts ànims !!!

Mesures Coronavirus

Des de secretaria s’ha generat l’accéss a Itaca de tots l’alumnat amb mail de les famílies (o de l’alumne si és major d’edat) i sense accés, també s’han actualitzat alguns casos dubtosos. La última contrasenya generada és la vàlida

NOVA INFORMACIÓ CORONAVIRUS

Es suspenen les classes fins nou avis. El professorat treballarà amb l’alumnat a través d’Itaca i de la plataforma aules : https://aules.edu.gva.es/moodle/login/index.php. Podeu consultar el NIA de l’alumnat a través de Itaca

Estem seguint les instruccions de Conselleria

EIXIDA AL CINEMA 9 DE MARÇ

El proper dilluns 9 de març, a parti de les 11.00, tindrà lloc una activitat organitzada des de la coordinació d'Igualtat de l'IES Laurona amb motiu de la celebració del dia de la Dona Treballadora: projecció al cinema de la Unió Musical de Llíria de la Pel·lícula "Una Cuestión de Género".

L'alumnat que no participa en aquesta activitat romandrà al centre, atès amb normalitat pel professorat.