Projectes de ponts llevadissos

Els alumnes de 4 ESO de l’àrea de tecnologia han realitzat projectes de ponts llevadissos on es treballen diverses àrees de dibuix tècnic, materials, estructures, mecanismes i electrònica. A més han treballat la creativitat, autonomia, gestió de projectes i treball en grup.

Millor equip constructor en l’Olimpíada d’Enginyeria de Camins, Canals i Ports.

Estudiants de 1° d’ESO de l’IES Jorge Juan van participar en la fase local de la VI Olimpíada Nacional d’Enginyeria de Camins, Canals i Ports. Un grup d’estudiants del nostre institut va obtindre el premie al millor equip constructor, por la realització d’un arc de dovelles en el menor temps possible.