Examen Pendents 1r de Batxillerat

    Es convoca a l'alumnat que tinga pendent l'assignatura Valencià: Llengua i Literatura
    de 1r de Batxillerat el dia 25 D'ABRIL del 2022, a les 14 h, a l'aula B17, per tal de fer
    l'examen de recuperació de la pendent.

Carme Cases. Cap de Departament