Títols FP

 

CICLES FORMATIUS

INSTRUCCIONS PER A LA SOL·LICITUD DEL TÍTOL

a.- SOL·LICITUD DE TÍTOL

– Cal fer la sol·licitud a través del document: https://www.gva.es/downloads/publicados/IN/18529_BI.pdf

b.- EXPEDICIÓ DEL VOSTRE TÍTOL

-Podeu liquidar les taxes en qualsevol BANC amb transferència o Caixa a través del document: http://www.ceice.gva.es/doc046/gen/val/tasas.asp?idf=TITULOS

e.- DOCUMENTACIÓ:

Cal lliurar la documentació a la secretaria de l’institut. Horari: de 9’00 a 13’00.

  • Resguard abonaré Títol, Sol·licitud de títol.
  • 1 Fotocòpia DNI.
  • 1 Fotocòpia Llibre de Família on aparega l’alumne.

Si és el cas:

  • 1 Fotocòpia Llibre de FªNª que ha d’estar actualitzada i Família Monoparental. 1 Fotocòpia certificat de discapacitat.