Proves d’Accés a Cicles Formatius curs 22/23

Si vols estudiar Formació Professional i no tens els requisits acadèmics necessaris pots presentar-te a les Proves d’Accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà o Grau Superior.

El període d’inscripció és del 20 al 31 de març de 2023.

Les proves es realitzaran els dies 22 i 23 de maig de 2023.

Document amb totes les dates importants

Al següent enllaç podreu trobar tota la informació detallada i les instruccions del procés d’inscripció. També hi podreu accedir al formulari d’inscripció (emplenable) i al formulari per abonar la taxa (emplenable). També s’explica que podeu enviar escanejats de el document de sol·licitud signada i el document de la taxa pagada degudament validada, al correu electrònic del centre.

AVÍS IMPORTANT: Si opteu per enviar la documentació per correu electrònic, a les instruccions hi ha una llista dels centres amb la seua adreça de correu electrònic. Les adreces que figuren en l’esmentada llista no són vàl·lides perquè s’han canviat recentment. Tot i que segurament els correus enviats a l’antiga adreça seran redirigits a la nova és molt aconsellable que ho envieu a la nova que és la que especifiquem a continuació:

46021617.secretaria@edu.gva.esENLLAÇ A LES INSTRUCCIONS DEL PROCÉS D’INSCRIPCIÓ I ALS FORMULARIS DE SOL·LICITUD, PAGAMENT DE TAXES, DECLARACIÓ RESPONSABLE I EXEMPCIONSPodeu accedir a tota tota la normativa sobre les Proves d’Accés a Cicles Formatius fent clic ací.

Al següent document s’explica i aclareix pas a pas el procés d’inscripció:

RESUM I ACLARIMENT DE LES INSTRUCCIONS PER A LA INSCRIPCIÓ A LA PROVA D’ACCÉS A CICLES FORMATIUS GM I GS