Inscripció a les Proves Homologades A2 de Llengües curs 22/23

Pot presentar-se a la prova tot alumnat que:

  • Tinga, al menys, setze anys complits l’any natural de la realització de la prova.
  • Estiga matriculat en el centre en el curs de realització de la prova.

INSCRIPCIONS

  • TERMINI: Del 6 al 17 de febrer de 2023
  • LLOC: Secretaria del Centre

PROVES

  • ANGLÉS: 21 de març de 2023. AULA USOS MÚLTIPLES Hora: 11:00
  • FRANCÉS 29 de març de 2023. AULA USOS MÚLTIPLES Hora: 11:00

DOCUMENTACIÓ

MÉS INFORMACIÓ