Grau superior d’automoció

 

 

La comunitat educativa de l’IES Joan Fuster de Sueca està d’enhorabona, i especialment l’alumnat i professorat de la FAMÍLIA PROFESSIONAL: Transport i Manteniment de vehicles, ja que la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, tenint en compte l’estructura de l’oferta formativa del territori i les necessitats detectades del nostre entorn productiu, ha autoritzat la implantació per al curs 2020-2021 del grau superior d’automoció al noste institut. Es tracta d’una reivindicació, des de fa molts anys,  no solament de l’àmbit educatiu, sinó també de l’entorn productiu de la nostra comarca  i altres comarques veïnes, i que permetrà finalitzar i completar els estudis del nostre alumnat a l’IES ‘Joan Fuster’ Sueca.