Plurilingüisme

En l’aplicació de la LLEI 4/2018, de 21 de febrer, de la Generalitat, per la qual es regula i promou el plurilingüisme en el sistema educatiu valencià, el centre desenvolupa el seu Projecte Lingüístic del centre, tractant de potenciar el coneixement i domini dels dos idiomes estrangers treballats pel nostre personal docent, l’anglès i el … Read more