NOTA INFORMATIVA PER A LES FAMÍLIES

LLIURAMENT DE BUTLLETINS I RECLAMACIÓ DE NOTES Les notes estaran en la web família, així com l’informe valoratiu individual, per tant no s’enviaran butlletins. Les reclamacions es faran directament al professorat des de la web família, sense passar pel tutor o tutora. CURSOS: ESO i 1r de Batxillerat: Les notes es publicaran el 19 de juny. … Llegiu més NOTA INFORMATIVA PER A LES FAMÍLIES

Grau superior d’automoció

    La comunitat educativa de l’IES Joan Fuster de Sueca està d’enhorabona, i especialment l’alumnat i professorat de la FAMÍLIA PROFESSIONAL: Transport i Manteniment de vehicles, ja que la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, tenint en compte l’estructura de l’oferta formativa del territori i les necessitats detectades del nostre … Llegiu més Grau superior d’automoció

Normativa fase 2 i Protocol d’assistència al centre.

INFORMACIÓ

  1. Tots els centres continuaran amb la formació a distància que desenvolupen des que es va suspendre l’activitat educativa presencial fins a la data de finalització del curs 2019-2020 en cadascun dels ensenyaments i etapes educatives. 2. Totes les activitats a què es fa referència seran de caràcter voluntari per a l’alumnat. El professorat que haja de participar puntualment en el … Llegiu més Normativa fase 2 i Protocol d’assistència al centre.