Normativa fase 2 i Protocol d’assistència al centre.

INFORMACIÓ

  1. Tots els centres continuaran amb la formació a distància que desenvolupen des que es va suspendre l’activitat educativa presencial fins a la data de finalització del curs 2019-2020 en cadascun dels ensenyaments i etapes educatives. 2. Totes les activitats a què es fa referència seran de caràcter voluntari per a l’alumnat. El professorat que haja de participar puntualment en el … Read more