Se m’ha oblidat la contrasenya. Com puc recuperar-la?

Si va oblidar la contrasenya d’accés, pot generar una nova de manera automàtica prement sobre “He oblidat la meua contrasenya” des de la pantalla d’accés a la Web Família 2.0.

Complete les dades sol·licitades utilitzant l’usuari i el correu electrònic amb els quals es va donar d’alta en la Web Família.