Per què quan accedisc a la WF2.0 no visualitze les dades del meu fill/a?

Probablement vosté no consta com a tutor/a legal del seu fill/a.

Haurà de posar-se en contacte amb el centre educatiu per a revisar la seua fitxa de familiars en la matrícula del seu fill/a.

Si durant el curs escolar ha canviat de centre educatiu i no ha sol·licitat l’accés en el centre nou, no podrà visualitzar les dades del seu fill/a.

Haurà de sol·licitar l’accés mitjançant el model corresponent, presentant-lo en el centre on acaba de matricular al seu fill/a.