Amb la mateixa contrasenya puc veure la informació de tots els meus fill/es?

Si vosté té més d’un fill/a en edat escolar i ha sol·licitat l’accés a la Web família 2.0 en tots els centres on estan matriculats, anirà rebent les contrasenyes d’accés conforme siguen processades pel centre educatiu.

Amb l’última contrasenya rebuda podrà visualitzar la informació de tots els seus fills/as independentment del centre en el que estiguen matriculats.

A més si el seu fill/a està matriculat en un conservatori i ha sol·licitat l’accés en aquest conservatori, amb el mateix accés podrà veure en diferents pestanyes la informació del centre de Secundària i del Conservatori.