ATENCIÓN: CORRECCIÓN ISBN
 • HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO 1 BAT:
  HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO 1 BAT. ISBN 978-84-680-1330-5. Ed SANTILLANA
 • FRANCÉS 2 CURSO CF SUPERIOR ASISTENCIA A LA DIRECCIÓN:
  OBJECTIF EXPRESS 3 EDIC (LIBRO DEL ALUMNO) - ISBN 978-20-171-5311-5. Edit Hachette SGEL
  OBJECTIF EXPRESS 3 EDIC (CUADERNO DEL ALUMNO) - ISBN 978-20-171-7541-4.  Edit Hachette SGEL

Cicle Mitjà de Gestió Administrativa (LOE)

29 de desembre de 2013
Publicado en

admini

Grau Mitjà de 2000 hores.

QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR?

Auxiliar administratiu. Ajudant d’oficina. Auxiliar administratiu de cobraments i pagaments. Administratiu comercial. Auxiliar administratiu de gestió de personal Auxiliar administratiu de les administracions públiques. Recepcionista. Empleat d’atenció al client. Empleat de tresoreria. Empleat de mitjans de pagament.

MÒDULS PROFESSIONALS:

Primer curs:

 1. Comunicació empresarial i atenció al client.
 2. Operacions administratives de compravenda.
 3. Empresa i Administració.
 4. Tractament informàtic de la informació.
 5. Tècnica comptable.
 6. Anglés.
 7. Formació i orientació laboral.

Segon curs:

 1. Operacions administratives de recursos humans.
 2. Tractament de la documentació comptable.
 3. Empresa en l’aula.
 4. Operacions auxiliars de gestió de tresoreria.
 5. Formació en Centres de Treball.

COM S’ACCEDIX?

Accés directe:

 • Graduats en Educació Secundària Obligatòria.
 • Titulats de Formació Professional de primer grau (Tècnic auxiliar).
 • Titulats de Formació Professional de grau mitjà (Tècnic).
 • Tindre el 2n de BUP aprovat.
 • Haver superat el segon curs del primer cicle experimental de reforma dels ensenyaments mitjans.
 • Haver superat, dels ensenyaments d’Arts Aplicades i Oficis Artístics, el tercer curs del pla de 1963 o segon de comuns experimental.
 • Altres titulacions equivalents a efectes acadèmics.

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics d’accés directe, tindre dèsset anys d’edat o complir-los durant l’any en curs, i superar la corresponent prova d’accés.

TITULACIÓ QUE S’OBTÉ: TÈCNIC EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA.

L’alumnat que obtinga la titulació podrà accedir als estudis de Batxillerat.
O continuar altres estudis de Formació Professional.

TITULACIONS EQUIVALENTS 

 • Conforme la norma vigent, tenen els mateixos efectes professionals les titulacions següents
 • Tècnic Auxiliar Administratiu, branca Administrativa i Comercial (FP1).
 • Tècnic Auxiliar en Secretariat, branca Administrativa i Comercial (FP1).
 • Tècnic Auxiliar en Regiduría de Pisos, branca Hostaleria i Turisme (FP1).
 • Tècnic Auxiliar d’Administració i Gestió, branca Administrativa i Comercial (FP1).
 • Tècnic Auxiliar en Documentació Administrativa i Operatòria de Teclats, branca Administrativa i Comercial (FP1).
 • Tècnic Auxiliar Jurídic, branca Administrativa i Comercial (FP1).
 • Conforme la norma vigent, tenen els mateixos efectes professionals i acadèmics les titulacions següents
 • Tècnic en Gestió Administrativa (LOGSE).
RD 1631/2009 BOE 01/12/2009 Currículum CV Accés a través de prova Horari

ORIENTACIONS ACADÈMIQUES

21 de març de 2013
Publicado en

Orientacions acadèmiques per al curs 2013-2014

Si el curs que vé vas a ser alumne del centre, pots trobar informació que t’ajude a triar les diferents opcions als arxius adjunts.

ORIENTACIÓ 1BA A 2BA
ORIENTACIÓ 3ESO a 4ESO
Orientació de 4ESO a Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Mitjà

 

Informació d’accés a la Universitat des de CFGS‏

19 de febrer de 2013
Publicado en

El pròxim dia 20 de febrer a les 13:00 en l’Aula d’Usos Múltiples ‘Diego Trigueros’ hi haurà una xarrada sobre l’accés a la Universitat dels alumnes de 2n curs de Cicle Superior.

En l’arxiu adjunt es mostra tota la informació que s’utilitzarà en la presentació.

Informació als cicles superiors per a la PAU 

Ferramenta Gripau. Preparació per a la PAU

19 de febrer de 2013
Publicado en

Des del curs 1993/1994, les universitats valencianes, amb el suport de la Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana, elaborem el Gripau com a suport a tots els centres valencians en què hi ha estudiants que es preparen per a l’accés a la universitat.

L’objectiu d’aquesta iniciativa és facilitar al alumnat informació sobre les nostres universitats (plans d’estudis, docència en valencià, beques, serveis, etc.), diversos recursos informàtics en valencià i el Gripau, un material que els permet repassar alguns coneixements de llengua, de terminologia bàsica i de redacció que els ajuden a millorar els seus exàmens i, en concret, l’ús del valencià en les proves d’accés a la universitat.

La seua voluntat és col·laborar amb els centres per millorar la preparació dels alumnes i oferir-los informació sobre els recursos formatius que trobaran en les universitats valencianes. El Gripau no és un manual ni pretén suplir la formació acadèmica programada; de fet, són unes recomanacions estilístiques i lingüístiques que no sempre figuren en els temaris.

http://www.gripau.eu/

 • Servei de Política Lingüística de la Universitat de València
 • Àrea de Promoció i Normalització Lingüística de la Universitat Politècnica de València
 • Servei de Política Lingüística de la Universitat d’Alacant
 • Servei de Llengües i Terminologia de la Universitat Jaume I
 • Unitat de Cultura, Extensió Universitària i Promoció Lingüística de la Universitat Miguel Hernández d’Elx
 • València, Alacant, Castelló de la Plana i Elx, 20 de febrer de 2013