Equip directiu

Direcció Alfred Garcia
Vicedirecció-Administració José Juan Juárez
Prefectura d’Estudis Mª Teresa Durá

Erundina Pérez

Joaquín Parejo

Coordinació de Secundària Mari Carmen Fuentes
Vicesecretaria Israel Hurtado
Secretaria Maribel Martínez